top of page

​Dịch một chạm dễ dàng

Quốc tế
Một tiêu chuẩn mới cho trò chuyện kinh doanh
​trong đội!

App Storeでのアプリダウンロードリンクボタン
Google Playでのアプリダウンロードリンクボタン
inTEAMアプリのポイント

Tính năng tài khoản doanh nghiệp

Chủ đề dễ dàng!

ビジネスアカウント特徴1:チャネル機能

chức năng kênh,

Chức năng trả lời chủ đề,

​Cuộc trò chuyện được tổ chức!

Không giới hạn dung lượng máy chủ!

ビジネスアカウント特徴2:サーバー容量制限なし。

Bạn cũng có thể gửi và nhận ảnh và tệp.Không giới hạn dung lượng máy chủ!

*Tối đa 20MB mỗi tệp

Rất dễ quản lý!

ビジネスアカウント特徴3:管理が操作が簡単!

Dễ dàng tạo/xóa thành viên!​ giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!

Dễ dàng gán ID!

ビジネスアカウント特徴4:アカウント作成が簡単!

Không cần số điện thoại hoặc địa chỉ email! Bạn cũng có thể dễ dàng gán ID cho nhân viên bán thời gian.

bước dễ dàng

01

インチーム導入の簡単ステップ01

Đăng ký tài khoản nhóm tại đây. Bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ gửi cho bạn thông tin tài khoản qua email.

img_arrow.png

Đăng nhập từ trang quản trị tại đây và tạo một tài khoản thành viên.  

img_arrow.png

03

インチーム導入の簡単ステップ03

Tải xuống ứng dụng điện thoại thông minh

Đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
Nhấp vào đây để xem phiên bản PC 

bottom of page