top of page
icon_mark_a20.png

Bạn bè muốn dính vào NHƯ THẾ NÀO hơn là CÁI GÌ.
Chúng tôi là một tổ chức định hướng văn hóa.
​Tất cả các thành viên cam kết mạnh mẽ thúc đẩy văn hóa Hữu nghị.

Mục đích/Chúng ta muốn trở thành như thế nào, lý do tồn tại​

Thế giới nên trở thành một nơi tốt đẹp hơn thông qua sự đóng góp lẫn nhau giữa các nền văn hóa x

Những người thuộc các nền văn hóa khác nhau nắm tay nhau

cập nhật xã hội

Thể hiện sự lãnh đạo cho mục đích này.​Đó là mục đích của Bạn bè.

​Vision/Thế giới chúng ta muốn đạt được

Phát triển thông qua đóng góp đa văn hóa x lẫn nhauxã hội

sứ mệnh kinh doanh

Sử dụng CNTT & Kỹ thuật số

thông qua kinh doanh xuyên biên giới​ vực dậy nền kinh tế

​tên công ty

Công ty TNHH Những người bạn

địa điểm trụ sở chính

​ THE EAST Tầng 7, 9-4 Nihonbashi Tomizawa-cho, Chuo-ku, Tokyo

Ngày thành lập

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

​ Vốn (kể cả dự trữ)

45.439.000 yên

nhóm quản lý

Giám đốc đại diện và Giám đốc điều hành Mizuki Yasuda

Giám đốc kiêm CTO Osamu Asahina

nội dung kinh doanh

ứng dụng trò chuyện đa ngôn ngữLập kế hoạch và vận hành

Lập kế hoạch và vận hành các công cụ quản lý truyền thông

Dịch vụ phát triển ngoài khơi loại phòng thí nghiệm

​ Quy hoạch và phát triển nền nông nghiệp ĐX

bottom of page