top of page
icon_mark_a20.png

cuộc điều tra

Đây là đầu mối liên hệ để giải đáp thắc mắc cho bộ phận trợ giúp trong nhóm. Vui lòng sử dụng mẫu email dưới đây để gửi cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào của bạn về cài đặt hoặc thắc mắc trong quá trình sử dụng. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn từ người phụ trách.

mục yêu cầu

Cảm ơn bạn đã yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn càng sớm càng tốt. ​Vui lòng đợi trong giây lát.

bottom of page