top of page

kết bạn với người Nhật
​Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn!

inTEAMアプリを使ってやりとりをする世界の人

Khi bạn đến Nhật, hãy đăng ký inteam
​Tất cả những gì bạn phải làm là bắt đầu trò chuyện!

để học tiếng Nhật

Để kết bạn mới

Đối với mọi vấn đề trong cuộc sống ở Nhật Bản

Hãy lập một đội với người Nhật nào!!

App Storeでのアプリダウンロードリンクボタン
Google Playでのアプリダウンロードリンクボタン

​Hãy bắt đầu trong TEAM!! 

bottom of page