top of page

~Phương pháp phát triển ra nước ngoài mở cho công chúng~

Nhóm chuyên nghiệp phát triển ra nước ngoài
Đó là một dịch vụ của

Loại phòng thí nghiệm phát triển ngoài khơi,

Bạn có muốn làm cho công ty của bạn cạnh tranh?

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi đầu tiên!

ラボ型オフショア開発をアップデート!

Ứng dụng inTEAM của chúng tôi cũng

Được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

quá trình hợp tác và phát triển ở nước ngoài căng thẳng,
Để có trải nghiệm thú vị! ​

​ Tư vấn dự án mới, tư vấn dự án cũ, gì cũng được!
Vui lòng liên hệ với chúng tôi (miễn phí tư vấn).

bottom of page